รวมคลิปวีดีโอ กิจกรรมโรงเรียนเทศบาล ๔
***วีดีทัศน์นำเสนอโรงเรียน 2018
***การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
***การเรียนการสอนคณิตศาสตร์(การคูณ)
***กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ ม.ราชภัฎ
***กิจกรรมฝึกศึกษา ณ จ.มุกดาหาร
***กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2561
***การแสดงนักเรียน งานวันแม่ 2561
***วงผักผลไม้รวม งานวันแม "ค่าน้ำนม"
***วงผักผลไม้รวม งานวันแม "อิ่มอุ่น"
***วงผักผลไม้รวม งานวันแม "ห่อหมกฮวก"
***วงผักผลไม้รวม งานวันแม่ "คุกกี้เสี่ยงทาย"
***วงผักผลไม้รวม งานวันแม่ "ทรายกับทะเล"
***รับลูกฟุตบอลจาก King Power
***วงผักผลไม้รวม เพลง คุกกี้เสี่ยงทาย
***วงผักผลไม้รวม เพลงแพ้ใจ
***การแสดงชู้ทางไลน์ ป.5
***การแสดงคุกกี้เสี่ยงทาย ป.4
***การแสดงห่อหมกฮวก ป.3
***การแสดงพิธีเปิดป้องกันยาเสพติด
*** การแสดงวันสุนทรภู่ เรื่อง พระอภัยมณี
***วงผักผลไม้รวม "สูตรคูณ"
***วงผักผลไม้รวม "แพ้ทาง"
***วงผักผลไม้รวม "ทรายกับทะเล"
***สุนทรพจน์ โดย ดญ.อาทิตยา ดวงสุภา
***เพลง "พระคุณที่ 3 โดย นักเรียน ท.๔
***กิจกรรมซ้อมดนตรี ชุมนุมดนตรี
***เพลง ใจช้ำที่คำชะโนด งานวันเด็ก2561
***เพลง กินรี งานวันเด็ก 2561
***ชะทิงนองนอย งานวันเด็ก2561
***เพลง เล่าสู่หลานฟัง ป.4
***กายบริหารประกอบเพลงสูตรคูณ
***คาราโอเกะ เพลงสูตรคูณ
***อิ่มอุ่น ป.6 วันแม่ 2560
***หนึ่งเดียวคือแม่ ป.5 วันแม่ 2560
***คือหัตถาครองพิภพ ป.3-4 วันแม่ 2560
***เพื่อแม่ ป.1-3 วันแม่2560
***สภานักเรียน ท.3 ร่วมด้วยช่วยกัน
***น้ำใจไทย เราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกัน
***เราจะสู้ไปด้วยกัน "น้ำท่วมสกล"
***การแสดง ป.4 "คริสมาสต์
***การแสดง ป.3 "คริสมาสต์
***การแสดง ป.3 "หลงตัวเอง"
***การแสดง ป.1-2 "คริสมาสต์"
***ภาพยนตร์สั้น "ครูผู้สร้างคน"
***เทปบันทึกภาพกิจกรรมวันแม่ 59
***การแสดงวันแม่ "ป4-6"
***การแสดงวันแม่ "ป.5"
***การแสดงวันแม่ "ป.3-4"
***การแสดงวันแม่ "ป.1-2"
***การแสดงวันแม่ "อนุบาล"
***สุนทรพจน์เรื่อง "พ่อหลวงใน ดวงใจไทย
ทั้งหล้า"
***สุนทรพจน์เรื่อง "ค่านิยมหลัก 12 ประการ
กับบทบาทเยาวชนไทย"
***หนังสั้นนำเสนอโรงเรียน ปี 2559
***มิวสิควีดีโอ ใสว่าสิบ่ถิ่มกัน ป.6
***พิธีเทฐาน หอพระ ท.๔
***การแสดงวันเด็ก 2559 ระดับประถม
***การแสดงวันเด็ก 2559 ระดับอนุบาล
***มิวสิควีดีโอเฉลิมพระเกียรติ "เพลง พ่อ"
***นำเสนอโรงเรียน 2558
***การแสดงประกอบเพลง ชวนบ่าวเที่ยวสกล
***คลิป ชวนเชิญดื่มนมโรงเรียน นร.ชั้น ป.6
***คลิป กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558
***คลิปนี้เพื่อแม่...ที่สุดของแม่
***การแสดงของนักเรียนชั้น ป.3-4
***การแสดงของนักเรียน ชั้น ป.1-2
***การแสดงของนักเรียน ชั้นอนุบาล
เพลงมาร์ช เทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์"
สุนทรพจน์ เรื่อง IT ก้าวไกล เด็กไทยก้าวตาม
การแสดงวันแม่ นักเรียนชั้น ป.6
การแสดงวันแม่ นักเรียนชั้น ป.5
การแสดงวันแม่ นักเรียนชั้น ป.3-4
การแสดงวันแม่ นักเรียนชั้น ป1-2
การแสดงวันแม่ นักเรียนชั้น อนุบาล 2
การแสดงวัแม่ นักเรียนชั้น อนุบาล 1
TB4 ROBOT TEAM 2014
สุนทรพจน์ เรื่อง ภูมิปัญญาพื้นบ้านแต่เก่ากี้
โดยเด็กชายนันฐกานต์ ทับสีแก้ว
phurin
 
 
 
   
 
 
   
 สุนทรพจน์ เรื่อง IT ก้าวไกล เด็กไทยก้าวตาม
น้อมนำวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
โดย เด็กหญิงพัตรพิมล ทุมชะ
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
  www.tb4.ac.th
Update
 
2018
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
     
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2561  
  การแข่งขันกีฬานักเรียนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (บุรีรัมย์) 30-10-2018
  คณะครูร่วมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งสกลนคร 23-10-2018
  คณะครูรำบวงสรวงเมืองสกลนคร 21-10-2018
  ตรวจภูมิทัศน์โรงเรียน 15-10-2018
  อบรมยกระดับโอเน็ต 12-10-2018
  สู่ขวัญ อำลานักการศรีสุพรรณ 6-10-2018
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2561  
  อบรมครูอนุบาล 22-09-2018
  ค่ายยาเสพติด 21-09-2018
  วันเยาวชนแห่งชาติ 18-09-2018
  อบรมความเท่าเทียมกันทางเพศ 15-09-2018
  ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ จังหวัดภูเก็ต 10-09-2018
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง 8-09-2018
  ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น + เกาหลี 8-09-2018
  รับทุนยากจน 5-09-2018
  รับทุนจากสมาคมชาวเวียดนาม 5-09-2018
  ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3-09-2018
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2561  
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 27-08-2018
  ตรวจสุขภาพนักเรียน 24-08-2018
  ผู้บริหารตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภาีคเรียนที่ 1/2561 22-08-2018
  วันวิทยาศาสตร์ 2561 17-08-2018
  ประกวดเดินแบบรีไซเคิล สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 17-08-2018
  ทัศนศึกษา ป.4-6 ณ จังหวัดมุกดาหาร 10-08-2018
  วงผักผลไม้รวม #วันแม่แห่งชาติ 2561 09-08-2018
  ประมวลภาพ วันแม่แห่งชาติ #ชุดที่ 1   #ชุดที่ 2 09-08-2018
  ทัศนศึกษา อนุบาล - ป.3 (สวนบัว+มิสซังท่าแร่) 07-08-2018
  รับมอบลูกฟุตบอล 04-08-2018
  โครงการป้องกันยาเสพติด 03-08-2018
  อบรมพัสดุ 02-08-2018
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2561  
  นักศึกษาสังเกตุอำลาคณะครู นักเรียน 31-07-2018
อบรมมัลติมีเดีย 31-07-2018
ทาสีเวทีอาคาร 2 31-07-2018
แห่เทียนพรรษา 28-07-2018
แข่งคัดลายมือนักเรียน ป.1 27-07-2018
ลงนามถวายพระพร ร.10 26-07-2018
อบรมยาเสพติด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 25-07-2018
ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ 25-07-2018
อบรม DLIT 24-07-2018
วันภาษาไทยแห่งชาติ 20-07-2018
  ถวายเทียนพรรษา 20-07-2018
  มอบเกียรติบัตรวิชาการ 20-07-2018
  กิจกรรมวันสุนทรภู่ 61 13-07-2018
  ประเมินโครงการอาหารกลางวัน 10-07-2018
  ชุดผ้าคราม 09-07-2018
  ค่ายคณิต - วิทย์ ณ โรงเรียนสกลพัฒนศึกษา 07-07-2018
  อบรมวิทยฐานะ ณ เชียงใหม่ 02-07-2018
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2561  
  ชุดผ้าคราม 30-06-2018
  ตรวจสุขภาพฟัน 29-06-2018
  ประมวลภาพการแข่งทักษะวิชาการท้องถิ่น ณ เทศบาลเมืองนางรอง 28-06-2018
  โฟโมสต์แจกนม 28-06-2018
  ฝึกซ้อมใหญ่เตรียมแข่งขันทักษะวิชาการ 22-06-2018
  ประมวลภาพ กีฬานักเรียนเทศบาล 2561 15-06-2018
  ประมวลภาพพิธีไหว้ครู 14-06-2018
  ตัวแทนนักเรียนร่วมแข่งวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 05-06-2018
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2561  
  ต้อนรับนักปั่นจักรยาน 19-05-2018
  ลองชุดดุริยางค์ 18-05-2018
  กิจกรรมอนุบาล 18-05-2018
  เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 16-05-2018
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 14-05-2018
  อบรม การพัฒนาผู้เรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ฯ 08-05-2018
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2561  
  อบรมงบประมาณ 28-04-2018
  วันเทศบาล 24 เมษายน 17-04-2018
  ไหว้ศาลมเหสักข์หลักเมือง 17-04-2018
  ประเมินตรวจสอบงานพัสดุการเงิน 17-04-2018
  กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2561 13-04-2018
  ปรับปรุงห้องสมุด 01-04-2018
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2561  
  งานเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2560 31-03-2018
  อบรม DLIT การจัดทำแผนหน้าเดียว 30-03-2018
  ประชุมรับการประกันภายใน 27-03-2018
  แข่งวิชาการ ระดับเทศบาลสกลนคร 26-03-2018
  ประมวลภาพกิจกรรมสานสัมพันธ์ น้องอนุบาล พี่ป.6 16-03-2018
  วงผักผลไม้รวม 16-03-2018
  ประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 12-03-2018
 

แนะแนว ป.6

09-03-2018
  สอบ NT ป.3 07-03-2018
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  
  ประชุมประจำเดือน 28-02-2018
  ชุดผ้าไทย 27-02-2018
  รับมอบชุดนักเรียนจากห้างทองเพชรตะวัน 23-02-2018
  นิเทศการสอน 61 23-02-2018
 

อบรมการคัดแยกขยะ

23-02-2018
  ทดสอบกลาง 22-02-2018
  ดับเพลิงซ้อมแผนป้องกันไฟ 21-02-2018
  ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 16-17 ก.พ. 2561  
  *** พิธีเปิด                            ***ฐานความรู้/ผจญภัย 17-02-2018
  ***เดินทางไกล                      ***รอบกองไฟ
     
  รับทุนธารน้ำใจ 11-02-2018
  ร่วมทำโรงทาน วัดโพธิชัย 10-02-2018
  เตรียมงานลูกเสือ 07-02-2018
  สอบ O-NET 03-02-2018
  คัดเลือกตัวแทนกีฬาระดับอนุบาล 02-02-2018
  ***Brain Gym  
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2561  
  191 เตือนภัย 31-01-2018
  ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ 29-01-2018
  โรงเรียนพอเพียง#1   #2 26-01-2018
  นิเทศการสอน 2561 21-01-2018
  อบรม DLIT ณ เทศบาล 19-01-2018
  วันครูแห่งชาติ (ม.ราชภัฎสกลนคร) 16-01-2018
  ค่ายภาษาพาเพลิน (ค่ายภาษาอังกฤษ) 15-01-2018
  วันเด็กแห่งชาติ 2561 13-01-2018
  ทดสอบการอ่าน เขียน ป.1-3 10-01-2018
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน ธันวาคม 2560  
  ดุริยางค์ร่วมงานกีฬาสี ท.1 / ท.3 29-12-2017
  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 28-12-2017
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 28-12-2017
  ศิลปะสร้างสรรค์ 2560 27-12-2017
  ร่วมเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม 25-12-2017
  กีฬาสีสัมพันธ์ TB4.GAME 2017 (22-12-2017) 22-12-2017
          ***ดรัมเมเยอร์
          ***ขบวนพาเหรด
          ***พิธีเปิด
          ***การแข่งขันกีฬา
          ***พิธีปิด
  คณะครูแต่งกายผ้าไทย 19-12-2017
  ทดสอบ EQ/IQ ป.1 19-12-2017
  ซ้อมขบวนพาเหรด กีฬาสี 2017 15-12-2017
  ประเมินวิทยฐานะ 14-12-2017
  รักษาทรัพยากรท้องถิ่น "ดอนสวรรค์" 09-12-2017
  ชุดกีฬาสีของเด็ก ๆ TB4.GAME 2017 07-12-2017
  ดูงานสวนพฤกษศาสตร์ จ.สระบุรี 06-12-2017
  ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 06-12-2017
  ตรวจวัดสายตา นักเรียนชั้น ป.1 04-12-2017
  ภาพมุมสูงโรงเรียนเทศบาล ๔ 04-12-2017
  เตรียมสนามแข่งกีฬาสี 01-12-2017
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน พฤศจิกายน 2560  
  รับทุนพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 30-11-2017
  กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง 24-11-2017
  ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน 21-11-2017
  ภาพบุคลากร 2/2560 20-11-2017
  รับนักศึกษาสังเกตุการสอน 20-11-2017
  ประชุมผู้ปกครอง 2/2560 17-11-2017
  อบรมสวนพฤกษศาสตร์ 13-11-2017
  รับทุนการศึกษา (โลตัส) 08-11-2017
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 07-11-2017
  ร่วมขบวนแห่พระประทีป 04-11-2017
  ลอยกระทง 2560 03-11-2017
  เปิดเทอมวันแรก 01-11-2017
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน ตุลาคม 2560  
  พิธีถวายดอกไม้จันทน์ 26-10-2017
  พิธีซ้อมวางดอกไม้จันทน์ 23-10-2017
  การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 13-10-2017
  อบรมพัสดุ egp 12-10-2017
  ร่วมแข่งขันกีฬาระดับภาค เวสสุวัณเกมส์ จ.อุดร 06-10-2017
  กฐินเทศบาล 07-10-2017
  ชุดผ้าครามครู ท.๔ 02-10-2017
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน กันยายน 2560  
  ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ครูนงนุช สมพงษ์ 23-09-2017
  รับมอบเกียรติบัตร ครูแดร์ 22-09-2017
  อบรมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ณ จ.ชลบุรี 13-09-2017
  อบรมทบทวนลูกเสือ 09-09-2017
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน สิงหาคม 2560  
  โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ป.3 - ป.6 31-08-2017
โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ อ.1-ป.3 30-08-2017
รับมอบของช่วยน้ำท่วม 20-08-2017
  ประมวลภาพวันวิทยาศาสตร์ 2560 18-08-2017
  รับมอบเครื่องดนตรีดุริยางค์ 18-08-2017
  รับฟังเทศน์ ท่าน ว.วัชรเมที 16-08-2017
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 09-08-2017
  รับมอบของช่วยเหลือภัยน้ำท่วม 08-08-2017
  ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียง จ.ร้อยเอ็ด 03-08-2017
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน กรกฎาคม 2560 08-07-2017
    08-07-2017
  ประมวลภาพเหตุการน้ำท่วม ท.4 ครั้งใหญ่ 30-07-2017
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 28-07-2017
  อบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพ 24-07-2017
  ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง,วัดป่าสุทธาวาส 14-07-2017
  แห่เทียนเข้าพรรษา 08-07-2017
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน มิถุนายน 2560  
  วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 30-06-2017
  สมโภชหอพระ ท.๔ 30-06-2017
เตรียมงานสมโภชหอพระฯ 28-06-2017
  คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมโรงเรียน 28-06-2017
  รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26-06-2017
  ฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล 23-06-2017
  แข่งมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ฯ (ร้อยเอ็ด) 18-06-2017
  ไหว้ครู 2560 15-06-2017
  อบรมลดโลกร้อน 07-06-2017
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 06-06-2017
  กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 2560 02-06-2017
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน พฤษภาคม 2560  
  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31-05-2017
  คัดตัวนักกีฑา ณ ม.ราชภัฏสกล 31-05-2017
  แข่งวิชาการระดับเทศบาล 26-05-2017
  เตรียมแข่งวิชาการ 24-05-2017
  ปฐมนิเทศนักเรียน ปี 2560 20-05-2017
  รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากสโมสรสกลนครเอฟซี 18-05-2017
  นักเรียนศึกษา กิจกรรมโขนจิ๋ว ณ โรงแรมอิมพีเรียล 13-05-2017
  แห่ผ้าห่มองค์พระธาตุเชิงชุม 12-05-2017
  ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 12-05-2017
  ระเบียบการแต่งกาย ปีการศึกษา 2560 05-05-2017
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน เมษายน 2560  
  บวงสรวงศาลเจ้าพ่อมเหสักข์  28-04-2017
  การประกวดเจดีย์ทราย 14-04-2017
ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน มีนาคม 2560
  ประมวลภาพกิจกรรมสานรักสานสัมพันธ์ฯ 17-03-2017
  เตรียมงานสานรักสานสัมพันธ์ฯ 16-03-2017
  กิจกรรมติดป้ายคุณธรรม 10-03-2017
  สอบ NT ป.3 08-03-2017
  นักศึกษาอำลานักเรียน 03-03-2017
  แข่งวิชาการระดับอนุบาล 03-03-2017
  ครูเกาหลี อำลานักเรียน 02-03-2017
ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2560
  ทดสอบข้อสอบกลาง ป.2,4,5 25-02-2017
  ทดสอบสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ป.3 , ป.6 24-02-2017
  ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ป.1-4 23-02-2017
  หอพระโรงเรียนเทศบาล ๔ 20-02-2017
  ตัดผมให้นักเรียน โดยคณะกรรมการฯ 19-02-2017
  กิจกรรมวัยใส ใส่ใจเรื่องเพศ 14-02-2017
  อบรมสวนพฤกษศาสตร์ ณ รร.สกลพัฒนศึกษา 08-02-2017
  ผู้ปกครองมอบทุนเด็ก 04-02-2017
  แข่งขันทักษะวิชาการระดับอนุบาล 03-02-2017
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน มกราคม 2560  
  ค่ายภาษาพาเพลิน 2560 24-01-2017
  รับทุนการศึกษา 22-01-2017
  ***ประมวลภาพค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด 21-01-2017
          พิธีเปิด
          เดินทางไกล
          ผจญภัย
          ชาวค่าย
        รอบกองไฟ
          การแสดงวิทยากร
          ลูกเสืออนุบาล
  กิจกรรมการแปลงฟัน 17-01-2017
  วันเด็กแห่งชาติ 2560 14-01-2017
  ศึกษาดูงาน "ตามรอยพ่อ " สกลนคร - กทม. 08-01-2017
  ร่วมงานประจำปีวัดพระธาตุเชิงชุม 06-01-2017
  มอบกระเช้าปีใหม่ คณะกรรมการฯ 04-01-2017
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน ธันวาคม 2559  
  ประมวลภาพกิจกรรมคริสมาสต์ + Happy new year 2017 29-12-2016
  ประมวลภาพกีฬาสีสัมพันธ์ 59 29-12-2016
  เตรียมกิจกรรมกีฬาสี + คริสมาสต์ 26-12-2016
  คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด-มุกดาหาร 23-12-2016
  อบรมคณะกรรมการสถานศึกษา 21-12-2016
  คณะครูร่วมจัดแสดงสินค้า OTOP สกลนคร 20-12-2016
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน 19-12-2016
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2559 19-12-2016
  ทำบุญขึ้นอาคารอเนกประสงค์ 19-12-2016
  อบรมเพาะถั่วงอก (SBMLD) 17-12-2016
  ทำสนามกีฬาอาคารอเนกประสงค์ 15-12-2016
  โครงการศิลปะสร้างสรรค์ 13-12-2016
  กิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรี (SBMLD) 10-12-2016
  โครงการอบรมทำขนม (SBMLD) 10-12-2016
  ต้อนรับนักศึกษาสังเกตการสอน ภาคเรียนที่ 2 09-12-2016
  ห้องสมุดเคลื่อนที่ (กศน.สกลนคร) 07-12-2016
  กิจกรรมจากบริษัท Lotte 06-12-2016
  กิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้า 05-12-2016
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน พฤศจิกายน 2559  
  กิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" 30-11-2016
  กิจกรรมการสอนภาษาเกาหลี 29-11-2016
  อบรม STEM 26-27 พ.ย.59 27-11-2016
  ประชุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 24-11-2016
  แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 22-11-2016
  BBL ลานวิ่งเล่นของเด็ก ๆ 21-11-2016
  ตรวจสุขภาพฟัน อุดฟันนักเรียน 17-11-2016
  กิจกรรมทำกระทงและลอยการทง ปี 59 14-11-2016
  คณะครูร่วมพิธีแปลอักษร จุดเทียนถวายอาลัย รัชกาลที่ 9 11-11-2016
  กิจกรรมทำเชิงเทียนถวายอาลัย 10-11-2016
  แจกโบว์สีดำสำหรับนักเรียน 10-11-2016
  คณะครูร่วมประชุมลูกเสือท้องถิ่นไทย 10-11-2016
  ผักสวนครัว เทศบาล ๔ 08-11-2016
  คณะครูร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมถวายกฐิน ณ วัดกกส้มโฮง 05-11-2016
  คณะครูร่วมฟังเทศน์งานกฐินเทศบาล และร่วมทำโรงทาน 04-11-2016
  พิธีลงนามถวายอาลัย รัชกาลที่ 9 02-11-2016
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน ตุลาคม 2559  
  ร่วมพิธีถวายอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9 19-10-2016
  จัดสถานที่ไว้อาลัยในหลวง 15-10-2016
  จัดเตรียมนิทรรศการปราสาทผึ้ง 13-10-2016
  ร่วมจัดเตรียมสถานที่แถลงข่าวงานแห่ปราสาทผึ้ง 07-10-2016
  กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรภาคเรียนที 1 05-10-2016
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน กันยายน 2559  
  งานเกษียณอายุราชการ ครูอารีรัตน์ หอมจันทร์ ณ รร.สกลแกรนด์ฯ 30-09-2016
  รับประกาศนียบัตรโครงการ D.A.R.E. 2559 30-09-2016
  การ์ดอวยพรของเด็กให้ครูอารีรัตน์ หอมจันทร์ 29-09-2016
  มุทิตาจิต คุณครูอารีรัตน์ หอมจันทร์ ณ ท.๔ 29-09-2016
  เครื่องดื่มไมโล จัดกิจกรรมให้นักเรียน 26-09-2016
  มอบเงินทุนสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน 59 23-09-2016
  เบื้องหลังการถ่ายภาพยนตร์สั้น 16-09-2016
  กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท. 15-09-2016
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 13-09-2016
  นิทรรศการ "บัวบาทยาตรา" ณ ม.ราชภัฎสกลนคร 10-09-2016
  นมโฟโมสต์แจกนมนักเรียน 07-09-2016
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน สิงหาคม 2559  
  มอบรางวัลโครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ฯ 30-08-2016
  กิจกรรมจาก Staedtler 26-08-2016
  ประมวลภาพโครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 26-08-2016
            *** ระดับชั้น อ.1- ป.3 ชุดที่ 1
            *** ระดับชั้น อ.1- ป.3 ชุดที่ 2
            *** ระดับชั้น ป.4- ป.6 ชุดที่ 1
            *** ระดับชั้น ป.4- ป.6 ชุดที่ 2
  ตัดผมนักเรียน 19-08-2016
  ประมวลภาพสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 18-08-2016
  คณะครูร่วมกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา 12-08-2016
  ภาพหมู่คณะครู นศ.ฝึกประสบการณ์ฯ 10-08-2016
  มอบรางวันวิชาการ กิจกรรมวันแม่ฯ 10-08-2016
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ชุดที่ 1   ชุดที่ 2 10-08-2016
  ซ้อมกิจกรรมวันแม่ 09-08-2016
  ฉีดวัคซีนให้เด็ก ป.1 และ ป.6 05-08-2016
  เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ 04-08-2016
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน กรกฎาคม 2559  
  คณะครูร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28-07-2016
  กิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนฝึกทำขนม 28-07-2016
  แข่งขันทักษะวิชาการ ณ จังหวัดขอนแก่น 26-07-2016
  ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุฯ , วัดโพธิชัย 22-07-2016
  ผอ.มอบกำลังใจให้กับนักเรียนแข่งวิชาการ 22-07-2016
  ร่วมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 19-07-2016
  ย้าย ติดตั้งระบบห้องคอมพิวเตอร์ 18-07-2016
  ตรวจระบบดูแลนักเรียน 15-07-2016
  ฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ ท.4 + ท.1 12-07-2016
  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ "ธนาคารขยะ " 07-07-2016
  กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย 07-07-2016
  จัดตกแต่งห้องสมุดใหม่ 06-07-2016
  ร่วมแต่งกายผ้าไทย 05-07-2016
  เยี่ยมบ้านนักเรียน 59 04-07-2016
  กิจกรรมวันสุนทรภู่ / วันภาษาไทยแห่งชาติ 01-07-2016
  เลี้ยงอำลาครูกิ่งฟ้า โคตรวิชา 01-07-2016
  วันสถาปนาลูกเสือไทย ณ ร.ร.สกลราชฯ 01-07-2016
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน มิถุนายน 2559  
  อบรมครูปฐมวัย 28-06-2016
  โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดฯ 25-06-2016
  นักเรียนฝึกการตัดผม 24-06-2016
  ตรวจสุขภาพฟัน 17-06-2016
  โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจลูกหลาน 17-06-2016
  ผู้บริหารเทศบาลตรวจเยี่ยมโรงเรียน 15-06-2016
  เทศบาลมอบจักรยานให้นักเรียน 15-06-2016
  จัดทำวีดีทัศน์นำเสนอโรงเรียน ปี 2559 10-06-2016
  พิธีไหว้ครู 59 09-06-2016
  นักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ที่ ท.๑ 08-06-2016
  ซ้อมพิธีไหว้ครู 07-06-2016
ประมวลภาพกีฬาชุมชน ณ สนามมิ่งเมือง 04-06-2016
ติดป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน 01-06-2016
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน พฤษภาคม 2559  
  ประมวลภาพวันงดสูบบุหรี่โลก 31-05-2016
  ภาพถ่ายชุดผ้าคราม 2016 27-05-2016
  ประมวลภาพ "แชลเลนจ์เดย์ 2016" 25-05-2016
  ร่วมขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระธาติเชิงชุม 18-05-2016
  นักเรียนเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 17-05-2016
  เปิดเทอมวันแรก 16-05-2016
  ประชุมผู้ปกครอง 13-05-2016
  พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ 08-05-2016
  ตรวจแผนจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1 05-05-2016
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน เมษายน 2559  
  ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายงาน 28-04-2016
  วันเทศบาล 24 เม.ย.2559 24-04-2016
  กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ชาวคุ้ม 23-04-2016
  ร่วมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร และร่วมขบวนแห่สงกรานต์ 59 13-04-2016
  ร่วมประกวดเจดีย์ทราย ณ วัดธาตุเชิงชุม 12-04-2016
  เตรียมขบวนรถแห่สงกรานต์ 11-04-2016
  คณะครูเข้ารับการอบรมการจัดทำแผนพัฒนา ณ โรงแรมเอมเจ 10-04-2016
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน มีนาคม 2559  
ประมวลภาพโครงการประชุมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล 31-03-2016
ประมวลภาพโครงการสานสัมพันธ์แบ่งปันสุข อนุบาล , ป.6 22-03-2016
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 21-03-2016
ภาพถ่ายชุดไทย คณะครู ท.4 19-03-2016
ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ณ ลาน ร.5 18-03-2016
กิจกรรมซ้อมดนตรี นักเรียน ป.6 17-03-2016
  ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ณ วัดพระธาตุเชิงชุม 15-03-2016
  พิธีเทฐานรากปฐมฤกษ์สร้างหอพระ 09-03-2016
  ซ้อม เตรียมจัดพิธีวางเสาเอก หอพระ 08-03-2016
กิจกรรมเรียนรู้การสกรีนเสื้อ นักเรียน ป.6 07-03-2016
 

นักเรียนทำความสะอาดโรงเรียน กำจัดลูกน้ำยุงลาย

04-03-2016
  บุคลากร แต่งกายชุดไทย ผ้าซิ่น 04-03-2016
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2559  
  นิเทศการสอน 29-02-2016
  นักเรียน ป.6 สอบโอเน็ต 27-02-2016
  สอบประเมินสมรรถนะ 25-02-2016
  พิธีสวดย้ายตาดิน 24-02-2016
  ประชุมสอบประเมินสมรรถนะ + Onet 22-02-2016
  ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดธาตุเชิงชุมฯ 22-02-2016
นักเรียนซ่อม บำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์

19-02-2016

  ตรวจรับเก้าอี้ชุดใหม่ 60 ชุด 18-02-2016
  ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างหอพระ ท.๔ 16-02-2016
  ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559 10-02-2016
  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 07-02-2016
  อบรมหลักสูตรการสอน ณ โรงแรมเอ็มเจ สกลนคร 05-02-2016
  นร.ชมการแสดง เรื่อง กำพร้าไก่แก้ว ณ ม.ราชภัฎสกลนคร 04-02-2016
  อบรมสวนพฤกษศาสตร์ 2-5 ก.พ.59 02-02-2016
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน มกราคม 2559
  จัดซุ้มสนับสนุนงานตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม 31-01-2016
  วันยุวกาชาด (บำเพ็ญประโยชน์) 27-01-2016
  ประมวลภาพกิจกรรม "ค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด" 21-01-2016
                    ***พิธีเปิด
                    ***เดินทางไกล
                    ***ฐานความรู้ ผจญภัย
                    ***ประกอบอาหาร
                    ***กิจกรรมรอบกองไฟ
  ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านง่อนฯ อ.สว่างแดนดิน 19-01-2016
  ร่วมขบวนเปิดงานวัดธาตุเชิงชุม 17-01-2016
  อบรม สร้างแฟนเพจ 17-01-2016
  งานวันครู 59 ณ ม.ราชภัฏสกลนคร 16-01-2016
  ค่ายภาษาพาเพลิน 15-01-2016
  กิจกรรม การงานอาชีพ ตัดผม / ทำเกษตร 12-01-2016
  10 ม.ค. 2559 วันเด็กแห่งชาติ 10-01-2016
  ซ้อมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 07-01-2016
  คณะครูอวยพรปีใหม่ ผู้บริหาร 04-01-2016
  สคส. สวัสดีปีใหม่ 2559 โรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์" 04-01-2016
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน ธันวาคม 2558 *****
  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 30-12-2015
  กีฬาสี " เชียร์ + แข่งขันกีฬา" 24-12-2015
  กีฬาสี "ขบวนพาเหรด" 24-12-2015
  วันสิ่งแวดล้อมไทย 22-12-2015
  ร่วมขบวนพาเหรด ท.2 21-12-2015
  อบรมภาษาไทย ณ โรงแรมสกลแกรนด์ 19-12-2015
  โครงการสร้างสรรค์ศิลปะ 18-12-2015
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 18-12-2015
  ซ้อมกิจกรรมกีฬาสี 14-12-2015
  คณะครูร่วมงานสันนิบาต ณ ลาน ร.5 สกลนคร 09-12-2015
  คณะครูร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ วัดพระธาตุเชิงชุม 05-12-2015
  คณะครูร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ณ ม.ราชภัฎสกลนคร 05-12-2015
  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2558 04-12-2015
  ถ่ายทำวีดีทัศน์วันพ่อ 02-12-2015
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน พฤศจิกายน 2558 *****
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 27-11-2015
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 27-11-2015
  กิจกรรมทำกระทง เนื่องในวันลอยกระทง 58 25-11-2015
  ลูกเสือ ท.๔ ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ โรงเรียนสกลราชฯ 25-11-2015
  ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายด้านการศึกษา 24-11-2015
  นายกเทศมนตรีฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน 24-11-2015
ผู้บริหาร คณะครูจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 21-11-2015
กิจกรรมการเรียน "เทควันโด" 17-11-2015
  ถ่ายทำวีดีทัศน์โรงเรียน 16-11-2015
  ร่วมถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14-11-2015
  ทัศนศึกษา ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืด สกลนคร 13-11-2015
  มอบเกียรติบัตร สุนทรพจน์ 09-11-2015
  ประมวลภาพ กฐินพระราชทาน 7 พ.ย.58 07-11-2015
  ชุดปกติขาว คณะครูร่วมถวายองค์พระกฐิน 7 พ.ย.58 07-11-2015
  สมโภชกฐินพระราชทาน 6 พ.ย.58 06-11-2015
  นักเรียนเล่นแหล่งเรียนรู้ BBL 02-11-2015
  นักเรียนเล่นเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น BBL 02-11-2015
  จิตศึกษา พฤศจิกายน  
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน ตุลาคม 2558  
  26-30 ตุลาคม 58 อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ณ ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร 30-10-2015
  นิทรรศการปราสาทผึ้ง 58 / การแสดงบนเวที 23-10-2015
  รางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์ งานมหกรรมการศึกษา ณ เมืองทองธานี 20-10-2015
  รับทุนจาก AIA 10-10-2015
  จัดทำสนามเด็กเล่น BBL 06-10-2015
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน กันยายน 2558  
  ร่วมงานเกษียณอายุราชการ โรงเรียน ท.๑ ณ โรงแรมสกลแกรนด์ 26-09-2015
  นักเรียนร่วมแข่งขันสุนทรพจน์ ณ โรงเรียน ท.๓ 25-09-2015
  ฝึกซ้อมรำมวยโบราญ 24-09-2015
  ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด (SBMLD) 24-09-2015
  จัดทำแหล่งการเรียนรู้ BBL 23-09-2015
  โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงปลา 20-09-2015
  โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงกบ 19-09-2015
  โครงการอบรมการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากผ้าย้อมคราม 12-09-2015
  จิตศึกษา กันยายน 01-09-2015
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน สิงหาคม 2558  
  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29-08-2015
  คณะกรรมการสถานศึกษาฯศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครพนม 28-08-2015
  อบรมให้ความรู้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 27-08-2015
  ทัศนศึกษา ป.4-6 สวนสัตว์ขอนแก่น 21-08-2015
  ทัศนศึกษา อ.1-3 ณ ท้องฟ้าจำลอง พิพิธภัณฑ์ภูพาน 20-08-2015
  พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 19-08-2015
  สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 18-08-2015
  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 14-08-2015
  ร่วมถวายพระพรฯ ณ ม.ราชภัฏสกลนคร 12-08-2015
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 10-08-2015
  จิตศึกษา สิงหาคม 01-08-2015
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน กรกฎาคม 2558  
  คณะครูร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา จังหวัดสกลนคร 29-07-2015
  กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดป่าสุทธิธาวาส และวัดนิลจินดา 28-07-2015
นำนักเรียนร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาถิ่น คัดลายมือ และเขียนตาม
คำบอก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
27-07-2015
  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ "นักบินน้อย" 24-07-2015
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 22-07-2015
  กิจกรรมรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตามโครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 21-07-2015
  ดูหนังในโรงภาพยนตร์ เด็ก ๆ ทุกคน ได้เปิดโลกกว้าง และมีรอยยิ้มแห่งความสุข 17-07-2015
  ๑๔ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์"
ข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากรในด้านการทำงานเป็นทีมและการจัดการเรียนรู้
หลักสูตร"ทักษะการเรียนปนเล่น เน้นมีส่วนร่วม หลอมรวมสู่อาเซียน"
จัดโดยสำนักการศึกษา เทศบาลนครสกลนคร ณ โรงแรมพลอยพาเลช
จังหวัดมุกดาหาร...
16-07-2015
  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
10-07-2015
  มอบทุนการศึกษา 03-07-2015
  คณะครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มอบไอติมแก่น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔
"รัฐประชานุเคราะห์"
03-07-2015
  ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์"
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
03-07-2015
 

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เตรียมการและซ้อมการแสดง กิจกรรมวันสุนทรภู่

02-07-2015
  ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘. ผู้กำกับลูกเสือ และ ลูกเสือโรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์"
ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสกลราชฯ
01-07-2015
  จิตศึกษา กรกฎาคม 01-07-2015
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน มิถุนายน 2558 *****
   
  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ครูคันชิต กั้วมาลา ครูสันทัด บุตะลา และครูอรอุมา
ไชยวังราชเข้าร่วมอบรมเรื่อง การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ณ ม ราชภัฏสกลนคร...
30-06-2015
 

๒๖ มิถุยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์" ร่วมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัดสกลนคร ณ ลาน ร.๕
จังหวัดสกลนคร

26-06-2015
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนเทศบาล ๔ " รัฐประชานุเคราะห์" จัดกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
26-06-2015
  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘. ผอ.ประเทือง พรหมสาขา ณ สกลนคร กล่าวให้กำลังใจ
และอวยพรคณะครู นักเรียนที่จะเดินทางไปร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ที่ จ.ชัยภูมิ
22-06-2015
  ๑๓ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘. ครูคันชิต กั้วมาลา อบรมสัมนาป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กทม.
17-06-2015
  *****พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 11-06-2015
  แข่งฟุตซอล รุ่น 12 ปี คัดตัวนักกีฬาเทศบาล ณ สนามโรงเรียน ท.๑ 09-06-2015
  จิตศึกษา มิถุนายน 06-06-2015
  ผอ.ประเทือง พรหมสาขา ณ สกลนคร ร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงาน
กับสภาเทศบาลนครสกลนคร 2-7 มิถุนายน 2558
06-06-2015
  ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน 04-06-2015
  รณรงค์ไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลาย 03-06-2015
  การประกวดสื่อ ระดับกลุ่มการศึกษาที่ 11 02-06-2015
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน พฤษภาคม 2558  
  กิจกรรมวันต่อต้านสูบบุหรี่ 31-05-2015
  กิจกรรม แห่ผ้าเหวด 30-05-2015
  ครูคันชิต กั้วมาลา อบรมสื่อและเทคโนโลยี 27-05-2015
  กิจกรรมแซลเลนท์เดย์ 27-05-2015
  ปฐมนิเทศนักเรียน 20-05-2015
  เปิดเทอมวันแรก 18-05-2015
  อบรมการเลี้ยงปลา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 17-05-2015
  ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558 15-05-2015
  ประชุมคณะครู ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 14-05-2015
  วารสารโรงเรียน ประจำปี 2557 10-05-2015
  จิตศึกษา เดือน พฤษภาคม 18-05-2015
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน เมษายน 2558  
  ไหว้ศาลมเหศักดิ์ ประจำปี 2558 20-04-2015
  กิจกรรมแข่งขันประกวด เจดีย์ทราย ณ วัดพระธาตุเชิงชุม 14-04-2015
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน มีนาคม 2558  
  กิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณ ณ เทศบาลนครสกลนคร 30-03-2015
  นิทรรศการวิชาการ ณ ท.1 24-03-2015
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6 / 2557 20-03-2015
  กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องอนุบาล 20-03-2015
  พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ D.A.R.E 20-03-2015
  งานเลี้ยงกิจกรรมเทศบาล 18-03-2015
  จิตศึกษา เดือน มีนาคม 01-03-2015
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2558  
  20-21 ก.พ.2558 กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด
โรงเรียนเทศบาล๔ "รัฐประชานุเคราะห์"ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนเทศบาล๔
"รัฐประชานุเคราะห์"
21-02-2015
            ***พิธีเปิด
            ***เดินทางไกล
            ***นันทนาการ
            ***ฐานความรู้ ผจญภัย
            ***ประกอบอาหาร  ออกกำลังกาย รับประทานอาหาร
            ***รอบกองไฟ
  16 ก.พ.2558 ครูคันชิต กั้วมาลา เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการ LA 21
สู่ท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสกลนคร
16-02-2015
  15-18 ก.พ.2558 ครูจริยา ปานอินทร์ และครูสันทัด บุตลา เข้ารับการ
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการชี้แจงการจัดทำเอกสารประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตร พ.ศ.2551 ณ สีดารีสอร์ท นครนายก
16-02-2015
  16 ก.พ.2558 ผอ.ประเทือง พรหมสาขา ณ สกลนคร เข้าอบร ม
การบริหารจัดการศึกษาอย่างมียุทธศาสตร์ ฯ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
กรุงเทพฯ
16-02-2015
  13-14 ก.พ.2558 ผอ.ประเทือง พรหมาสาขา ณ สกลนคร
เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใข้จ่ายงบ
ประมาณเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 
13-02-2015
  นักศึกษา ม.ราชภัฏ เก็บข้อมูลทำวิจัยสื่อ 13-02-2015
  กิจกรรมจิตศึกษา "เดือนกุมภาพันธ์" 11-02-2015
  ซ้อม เตรียมการ การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด 11-02-2015
  ศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น 09-02-2015
  อบรม การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ 8 ก.พ.2558 09-02-2015
  ค่ายเยาวชน อปท. ครั้งที่ 5 3-6 กุมภาพันธ์ 2558 06-02-2015
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน มกราคม 2558 *****
  นักเรียนชั้น ป.6 สอบโอเน็ต 31-01-2015
  ประชุมวางแผนการสอบ O-NET 30-01-2015
  ตรวจเยี่ยม เตรียมการจัดค่ายเยาวชน อปท. ครั้งที่ 5 28-01-2015
  จิตศึกษา เดือน มกราคม 2558 26-01-2015
  ผอ.ประเทือง พรหมสาขา ณ สกลนคร เข้าร่วมอบรมวิทยฐานะ (กทม.) 19-24 ม.ค.2558 24-01-2015
  อบรมธนาคารขยะ ณ ห้องประชุมเทศบาล 23 ม.ค.58 23-01-2015
  วันครู สกลนคร ณ ม.ราชภัฎสกลนคร 16 มกราคม 2558 16-01-2015
  งานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น 13 มกราคม 2558 ณ โรงแรม MJ 13-01-2015
  กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๔ และคณะกรรมการสถานศึกษา  
  คณะครูร่วมฟังพระธรรมเทศนา งานนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม 03-01-2015
  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประนุเคราะห์" 01-01-2015
  การ์ดอวยพรปีใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์" Happy New Year 2015 01-01-2015
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน ธันวาคม 2557 *****
  ประมวลภาพกีฬาสีสัมพันธ์ 19 ธันวาคม 2557 19-12-2014
 
**ดรัมเมเยอร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์
**ขบวนพาเหรดกีฬาสีสัมพันธ์
**พิธีเปิดการแข่งขัน การแสดง
**การแข่งขันกีฬานักเรียน และเชียร์หรีดเดอร์
**การแข่งขันแชร์บอล คณะครู + ชุมชน ผู้ปกครอง
 
  ภาพการเตรียมงานกีฬาสีสัมพันธ์ 16-12-2014
  ผอ.ประเทือง และคุณครูอรอุมา เข้าร่วมประชุมฯ
การจัดการสอนประวัติศาสตร์ ณ สีดารีสอร์ท 13-17 ธันวาคม 2557
13-12-2014
  คณะครู นักเรียน ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านทุจริต 9 ธันวาคม 2557 09-12-2014
  ภาพคณะครูร่วมงานสโมสรสันนิบาต ณ ลาน ร.5 05-12-2014
  ภาพคณะครูร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ณ ม.ราชภัฏสกลนคร 05-12-2014
  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2557 04-12-2014
ภาพการแสดงกิจกรรมวันพ่อ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔
  ภาพกิจกรรมเตรียมงานวันพ่อ 03-12-2014
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน พฤศจิกายน 2557 *****
  อพวช.คาราวานวิทยาศาสตร์ ณ ม.ราชภัฏสกลนคร 26-11-2014
  ลูกเสือ ป.4-6 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ณ โรงเรียนสกลราชฯ 25-11-2014
  ตรวจประเมิน แผนจัดการเรียนรู้ คณะครูเทศบาล ๔ 13-11-2014
  มอบรางวัลนักเรียน กิจกรรมลอยกระทง 57 12-11-2014
  ประชุมสภานักเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 12-11-2014
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 12-11-2014
  กิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้า 11-11-2014
  กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว 11-11-2014
  ประกวดหนูน้อยนพมาศ ณ สระพังทอง 06-11-2014
  จิตศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 05-11-2014
  ประชุมคณะครูเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2557 01-11-2014
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน ตุลาคม 2557 *****
  งานกฐินเทศบาล ณ วัดโพธิ์ชัย สกลนคร 18 ต.ค.2557 18-10-2014
  การประชุม แถลงข่าว"ค่ายเยาวชนฯ "ณ โรงแรมสกลนแกรนฯ 16 ต.ค.57 16-10-2014
  ภาพจัดนิรรศการปราสาทผึ้ง โดย โรงเรียนเทศบาล ๔ 3 - 7 ต.ค.57 08-10-2014
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน กันยายน 2557 *****
  ภาพการแข่งขันเครื่องร่อน รางวัลที่ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 26-09-2014
  อบรม SBMLD ณ โรงแรมสกลนแกรนด์ 25-09-2014
  พิธีเปลี่ยนศาลพระภูมิเจ้าที่ 24 ก.ย.2557 24-09-2014
  สัมมนา ศึกษาดูงาน จังหวัดมุกดาหาร อุบลราชธานี 23-09-2014
**22 ก.ย.2557 ศึกษาดูงานโรงเรียนบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์
**22 ก.ย.2557 ศึกษาดูงานบ้านภู จังหวัดมุกดาหาร
**22 ก.ย.2557 สัมมนาภาคกลางคืน ณ ไอศยารีสอร์ท
**23 ก.ย.2557 ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาลบูรพา จ.อุบลราชธานี
  ป.4-6 ร่วมงานโคขุนโพนยางคำ โคดำภูพาน ณ ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 19-09-2014
  ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำวีดีทัศน์นำเสนอโรงเรียน 17-09-2014
  ป.4-5 ทัศนศึกษา ร่วมงานถนนเด็กเดิน ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน 12 ก.ย. 57
12-09-2014
  นักศึกษาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
12-09-2014
  สาธารณสุข ให้ บริการ กำจัดเหาให้กับนักเรียน
12-09-2014
  นักเรียน ป.6 ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้
09-09-2014
  ผอ.ประเทือง พรหมสาขา ณ สกลนคร ร่วมงานแถลงข่าวแห่ปราสาทผึ้ง
04-09-2014
  เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
04-09-2014
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
03-09-2014
  จิตศึกษา กันยายน
01-09-2014
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน สิงหาคม 2557 *****
  คณะครู นักเรียน ร่วมดูงานเปิดบ้านวิชาการ ท.2
29-08-2014
  กล่าวอำลาครู Keol 29 สิงหาคม 2557
29-08-2014
  คณะครูร่วมสังเกตการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ท.3
28-08-2014
  ประชุมครูอนุบาล ณ ห้องประชุม ท.4
25-08-2014
  คณะครู ท.4 ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ณ ม.ราชภัฎสกลนคร
24-08-2014
  ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง/บ้านเชียง ป.4 - 6 ...22 สิงหาคม 2557
22-08-2014
  ทัศนศึกษา ศูนย์พัฒนาภูพานฯ อ.1-ป.1    21 สิงหาคม 2557
21-08-2014
  สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 20 สิงหาคม 2557
20-08-2014
  20 ส.ค. 2557 กิจกรรม ASEAN DAY
20-08-2014
  19 ส.ค. 2557 ดูงานการประเมิน SBMLD รร.เทศบาล ๓
19-08-2014
  18 ส.ค. 2557 ศึกษาดูงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ มร.สกลนคร
18-08-2014
  การเรียนการสอนคอมฯ กอท. ทักษะชีวิต.. เรียนได้ทั้งในและนอกห้องเรียน
15-08-2014
  ประมวลภาพจิตศึกษา เดือน สิงหาคม
14-08-2014
  ผู้บริหาร คณะครูร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
12-08-2014
  ประมวลคลิปวีดีโอกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 8 ส.ค.2557
08-08-2014
 
คลิปการแสดง...ชุดที่ 1 อนุบาล 1 เต้นประกอบเพลง "ใครหนอ"
คลิปการแสดง...ชุดที่ 2 อนุบาล 2 ฟ้อนประกอบเพลง "สาวเข็นฝ้าย"
คลิปการแสดง...ชุดที่ 3 ป.1-2 รีวิวประกอบเพลง "ค่าน้ำนม"
คลิปการแสดง...ชุดที่ 4 ป.3-4 เต้นประกอบเพลง "รักแม่หมุนติ้ว"
คลิปการแสดง...ชุดที่ 5 ป.5 ร้องเพลงหมู่ "เพลง เรารักแม่"
คลิปการแสดง...ชุดที่ 6 ป.6 พูดสุนทรพจน์หมู่ ภาษาอังกฤษ
 
     
  ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 8 ส.ค.2557
08-08-2014
กิจกรรมวันแม่...ชุดที่ 1 ลงทะเบียน ต้อนรับผู้ปกครอง
กิจกรรมวันแม่...ชุดที่ 2 พิธีเปิด พิธีการ มอบเกียรติบัตร
กิจกรรมวันแม่...ชุดที่ 3 กราบแม่
กิจกรรมวันแม่...ชุดที่ 4 การแสดงนักเรียน
กิจกรรมวันแม่...ชุดที่ 5 ภาพถ่ายหมู่ รับประทานอาหาร  
 
  ครูวารุณี ศิริมาศ มอบพัดลมติดผนังให้กับโรงเรียน
07-08-2014
  ห้างสรรพสินค้า Wal Superstore มอบอุปกรณ์กีฬา
07-08-2014
  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระราชินีนาถ
07-08-2014
  ภาพการซ้อมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557
06-08-2014
  1 - 3 สิงหาคม ท.๔ ร่วมแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ณ เมืองทองธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับประเทศ)
01-08-2014
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน กรกฎาคม 2557 *****
  คลิปวีดีโอ "Title Robot TB4 2014 Team"
31-07-2014
  คลิปวีดีโอ สุนทรพจน์ เรื่อง "ภูมิปัญญาพื้นบ้านแต่เก่ากี้" กล่าวโดย เด็กชายนันทกานต์ ทับสีแก้ว
31-07-2014
  ผู้บริหารเทศบาลพบปะครู นักเรียนก่อนเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น
31-07-2014
  ท่าน ผอ.มอบรางวัลเป็นกำลังในนักเรียนแข่งหุ่นยนต์
30-07-2014
  กิจกรรมทำกล้วยฉาบ...โดยครูวารุณี
25-07-2014
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาหน้าอาคารรัฐอุปถัมป์ ๒
24-07-2014
  กิจกรรมบันทึกเทปวีดีโอของนักเรียนชั้น ป.6
24-07-2014
  เรียนรู้นอกสถานที่เรียนรู้กิจกรรมทำนาด้วยการลงมือทำ
23-07-2014
  ประชุมคณะกรรมการประเมินอาหารกลางวัน
21-07-2014
  ประมวลภาพ โครงการต่อต้านยาเสพติด 18 ก.ค.2557
18-07-2014
  คณะครูร่วมพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษา ณ ลาน ร.5 
10-07-2014
  กิจกรรมวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา
09-07-2014
  ภาพกิจกรรมเรียนรู้อาเซียน
07-07-2014
  ภาพกิจกรรมช่วงพักกลางวัน ทานข้าว / แปรงฟัน
06-07-2014
  อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐัมวัย
06-07-2014
  จิตศึกษา เดือน กรกฎาคม
04-07-2014
  ตรวจสุขภาพนักเรียน อนุบาล - ป.6    4 ก.ค. 2557
04-07-2014
  อนุบาลใช้แหล่งเรียนรู้ "ห้องคอมพิวเตอร์"
03-07-2014
  กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1ก.ค.57
01-07-2014
  กิจกรรม "คาราวานสื่อสร้างเสริมสุขภาพ" โดย คณะอาจารย์
นักศึกษา ม.ราชภัฎสกลนคร    1  ก.ค. 57
01-07-2014
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน มิถุนายน 2557 *****
  ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
27-06-2014
  ประมวลภาพกิจกรรม "วันสุนทรภู่" 26 มิ.ย.2557
26-06-2014
  ประมวลภาพการแข่งขันประกวดสื่อนวัตกรรม 20 มิ.ย.2557
20-06-2014
  ภาพ ต้อนรับนักศึกษาสังเกตฯ ประจำปี 2557
19-06-2014
  เทศบาลนครสกลนคร โดย สำนักงานช่าง ให้ความ
อนุเคราะห์รื้อกำแพงโรงเรียนเพื่อปรับปรุงสร้างใหม่
16-06-2014
  รวมภาพบริเวณโรงเรียน
16-06-2014
  ภาพโรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์"    360 องศา
15-06-2014
  ประมวลภาพ "บุญชำระฯ ชุมชนหนองสนม" 15 มิ.ย.2557
15-06-2014
  คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมโรงเรียน 13 มิ.ย.2557
15-06-2014
  มอบรางวัลเด็กดี "เด็กหญิงช่อชบา สุตะโคตร" 13 มิ.ย. 2557
15-06-2014
  กิจกรรมเลือกตั้งนายกฯนักเรียน 12 มิ.ย.2557
12-06-2014
  ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู 12 มิ.ย.2557
12-06-2014
  รับมอบตู้น้ำเย็น(ครูอารีรัตน์) ต้นไม้(ครูคันชิต) และลำโพง(ครูสันทัด) ทุนการศึกษา(คุณสะท้อน สาทะโพน)
09-06-2014
  ประมวลภาพกิจกรรมอิสระ
05-06-2014
  ประมวลภาพกิจกรรมจิตศึกษา (มิถุนายน)
04-06-2014
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน พฤษภาคม 2557 *****
  ประชุมผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์ วันที่ 30 พ.ค.2557
30-05-2014
  "เห็ดขอนขาว"แหล่งเรียนรู้กินได้
29-05-2014
  "กบ" แหล่งเรียนรู้กินได้
28-05-2014
  "ปลาดุก" แหล่งเรียนรู้กินได้
28-05-2014
แซลเลนจ์เดย์ "มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน"
28-05-2014
  ภาพกิจกรรมนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน
27-05-2014
  แสดงความยินดีกับคุณครูอารีรัตน์ หอมจันทร์ ครูเชี่ยวชาญ
ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปถมาภรณ์
มงกุฎไทย
23-05-2014
  ภาพบุคลากร โรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์"
โฉมใหม่ 2014
22-05-2014
  กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ชมรมออกกำลังกาย
22-05-2014
  ประมวลภาพกิจกรรมจิตศึกษา
21-05-2014
  ประมวลภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
15-05-2014
  บุคลากรร่วมแห่ผะเหวด ประจำปี 12 พ.ค.2557
15-05-2014
  อบรมจิตศึกษา 9 พ.ค.2557
09-05-2014
ประมวลภาพกิจกรรมไหว้ศาลมเหศักดิ์
01-05-2014
  ก่อเจดีย์ทราย ณ วัดพระธาตุเชิงชุม 14 เม.ย.2557
14-04-2014
รับคุณครูคันชิต กั้วมาลาและคณะครูจากกรุงเทพฯ
6 เมษายน 2557
06-04-2014